شرایط تحویل کالا

فروشگاه اینترنتی مشهد رفاه تجربه یک خرید اینترنتی فوق العاده را برای شما تضمین می کند. ما مطمئن هستیم که شما حساسیت خاصی برای ارسال و تحویل کالای خود دارید و این حساسیت را نیز ما در روش ارسال خود اعمال می کنیم.

درصورتی که نسبت به خرید اقدام کردید و خواهان انصراف بودید لطفا نسبت به انصراف خود از تحویل کالا قبل از حرکت وسایل حمل کالا  به شماره 38468447- 051  اطلاع رسانی نمایید؛ در غیر اینصورت خرید شما قطعی محاسبه می گردد.
درصورتی که خریدار امکان انصراف از خرید را نداشته ، شخصی را به عنوان نماینده ای  برای تحویل کالا در نظر بگیرد و با تماس با بخش توزیع فروشگاه اینترنتی رفاه 38468447-051 نسبت به معرفی او اقدام نماید.

خریداری که خواهان ارسال کالا به یا آدرس دیگر می باشد باید در قسمت توضیحات بخش حمل و نقل سایت نام و نام خانوادگی دریافت کننده همراه با شماره تماس و ساعت حضور او را بیان نماید.

لازم به ذکر است در حال حاضر ارسال کالا در محدوده شهر مشهد از سیستم توزیع موتوری به خریداران محترم صورت می گیرد.