آمار
حراجی

ماکارونی پروانه‌ای 500 گرمی-مانا

48,000ریال 49,000ریال
-2% تخفیف
حراجی

-اسپاگتی قطر 1/7 700گرمی-زر‌ماکارون

50,000ریال 54,500ریال
-8% تخفیف
حراجی

-ماکارونی 700گرمی سفیدساران

85,000ریال 85,000ریال
-0% تخفیف
حراجی

-پاستا پروانه سبزیجات 500گرمی-مانا

50,000ریال 54,000ریال
-7% تخفیف
حراجی

اسپاگتی قطر 1/4 700گرمی-مانا

51,500ریال 54,500ریال
-6% تخفیف
حراجی

لازانیا اسفناج 300گرمی-زرماکارون

50,000ریال 50,000ریال
-0% تخفیف
حراجی

لازانیا سریع پخت 250گرمی-مانا

67,500ریال 69,000ریال
-2% تخفیف
حراجی

لازانیا پیش پخت 300گرمی-زر ماکارون

65,000ریال 70,000ریال
-7% تخفیف
حراجی

ماکارونی آشیانه ای با آرد سمولینا 500گرمی-زرماکارون

62,000ریال 68,500ریال
-9% تخفیف
حراجی

ماکارونی جامبو سدانو 500گرمی-زرماکارون

85,000ریال 100,000ریال
-15% تخفیف
حراجی

ماکارونی فتوچینی سبزیحات 500گرمی-زرماکارون

39,000ریال 45,000ریال
-13% تخفیف
حراجی

ماکارونی فرمی زنگوله 500گرمی-تک‌ماکارون

43,000ریال 44,500ریال
-3% تخفیف
نمایش 1 تا 12 از 40 (4 صفحه)