آمار


بانک هدایاخرید کنید، امتیاز بگیرید، بدون قرعه کشی هدیه خود را انتخاب کنیدشما در هنگام خرید به غیر از تخفیفاتی که شامل کالاها می باشد هر کالا دارای امتیازاتی می باشد، که شما می توانید با جمع آوری امتیازت از بانک هدایا، هدیه خود را انتخاب کنید و بدون هیچ هزینه آن را دریافت نمائید.  • نحوه دریافت هدیه: پس از جمع آوری امتیازات و به حد نصاب رسیدن آن هدیه مورد نظر با تماس با بخش پشتیبانی و اعلام هدیه خود، پس از بررسی آنرا دریفات نمائید.


  • اطلاع از امتیاز خود: پس از وارد شدن به فروشگاه به ناحیه کاربری خود(پروفایل)، مراجعه نمائید.

  • درآنجا لینکی بنام جمع امتیازات شما وجود دارد که با وارد شدن به آن قسمت می توانید جمع امتیازات خود را مشاهده نمائید.